فهرست
HU
FA
سخن سفیر
زبان فارسی ، به منزله سرمایه ملی کشور، هویت ملی ایرانیان را فارغ از هر قوم و نژاد به یکدیگر پیوند داده و به عنوان رکن اساسی وحدت ایفای نقش نموده است. غنای زبان ، قدمت و ظرفیت آن سبب گردیده تا نویسندگان ، شعرا و اندیشمندان در برهه های تاریخی از دوران باستان تا کنون ، به خلق آثار ارزشمند و فاخر پرداخته و رشد فرهنگی و فکری را برای جوامع مختلف به ارمغان آورند.
ادامه مطلب
بنیاد سعدی
زبان فارسی قلمرو پهناوری از ماوراءالنهر، آسیای مرکزی، هند، افغانستان، آسیای صغیر و بالکان را در بر می­ گیرد وچون چتری بر جغرافیای پهناوری از جهان گسترده بوده است. هر چند امروزه این حضور و نفوذ بسی کمتر از گذشته است، هنوز در بسیاری از نقاط جهان شور و شوق زیادی برا‌ی آموختن زبان فارسی وجود دارد و زمینه‌های مساعد و موجبات و انگیزه‌های گوناگونی برای فارسی‌آموزی در خارج از کشور در کار است.
تهیه کننده | سیاست حفظ حریم خصوصی