فهرست
HU
FA

 

بنیاد سعدی

زبان فارسی قلمرو پهناوری از ماوراءالنهر، آسیای مرکزی، هند، افغانستان، آسیای صغیر و بالکان را در بر می­ گیرد وچون چتری بر جغرافیای پهناوری از جهان گسترده بوده است. هر چند امروزه این حضور و نفوذ بسی کمتر از گذشته است، هنوز در بسیاری از نقاط جهان شور و شوق زیادی برا‌ی آموختن زبان فارسی وجود دارد و زمینه‌های مساعد و موجبات و انگیزه‌های گوناگونی برای فارسی‌آموزی در خارج از کشور در کار است.

    در سال 2012 به منظور تقویت و گسترش زبان و ادبیّات فارسی در خارج از کشور و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت­ های موجود داخل و خارج از کشور، بنیادی به نام «بنیاد سعدی» تأسیس شد تا مدیریّت راهبردی و اجرای فعالیت­های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رسانه‌ای را در حوزه زبان و ادبیّات فارسی در سطح بین المللی عهده‌دار شود.

    بنیاد سعدی که مزیّن به نام « سعدی » است، وظیفة خاصّی برای « سعدی ‌پژوهی» برعهده ندارد و فقط به احترام آن شاعر و سخنور پر آوازه ایران نام او برای بنیادی که گسترش زبان فارسی را در جهان به عهده دارد، برگزیده شد. سعدی آموزگار جاودانه زبان و ادب فارسی در جهان است و از سال 656 که سال تالیف گلستان او است، فارسی آموزان در هر کجای جهان بر سر سفره ی گلستان نشسته، فارسی را به لطف حلاوت و ملاحت قصه های دل نشین سعدی آموخته اند مقام سعدی در تاریخ زبان و ادبیات فارسی همچون مقام گوته در ادبیات زبان  آلمانی و سروانتس در ادبیات زبان اسپانیایی است.

    بنیاد سعدی نه‌ تنها غیرایرانیانِ علاقه‌مند به آموزش زبان فارسی را مخاطَب و موضوع فعّالیّت خود می‌شناسد بلکه آموزش زبان فارسی به ایرانیان مقیم خارج از ایران به‌ویژه جوانان ایرانی که در خارج متولّد شده و دور از سرزمین مادریشان رشد یافته‌اند نیز توجّه دارد.

     این بنیاد در سال 1389 با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تقویت و گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور و ایجاد تمرکز، هم‌افزایی و انسجام در فعالیت‌های مرتبط با این حوزه و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های موجود کشور،تاسیس شد تا براساس اهداف، سیاست‌ها، راهبردها و ضوابط حاکم بر روابط فرهنگی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت راهبردی و اجرای فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رسانه‌ای را در حوزه ی گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور با هماهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی عهده‌دار شود. بدیهی است که تاسیس بنیاد سعدی به معنی آن نیست که پیش از آن برای آموزش و گسترش اقدامی نشده است.

        بنیاد سعدی تلاش می کند با برنامه ریزی علمی و روشمند و اقدامات سنجیده و تلاش پیگیر؛ مرجع، همراه و مددکاری باشد برای همه علاقمندانی که در خارج یا داخل ایران می‌خواهند فارسی بیاموزند. همة افراد و مؤسّسات کوچک و بزرگی که در جهان به امر فارسی‌آموزی اهتمام دارند، از دانشگاه‌های بزرگ و معتبر گرفته تا کودکستان­ ها و مدارسی که فارسی آموزی در برنامه آنها قرار دارد، مخاطبان این بنیاد خواهند بود.

تهیه کننده | سیاست حفظ حریم خصوصی