فهرست
HU
FA

شروع ترم های جدید مرکز زبان فارسی

آغاز ترم اول : ۱۶ شهریور ۱۳۹۸

پایان ترم اول :۵ بهمن ۱۳۹۸

 

آغاز ترم دوم: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

پایان ترم دوم:۳۱ خرداد ۱۳۹۹

 

تعطیلات مرکز زبان

بیست و هفت مهرماه ۱۳۹۸

هفت دی ماه ۱۳۹۸

چهارده دی ماه ۱۳۹۸

دوم فروردین ماه ۱۳۹۹

تهیه کننده | سیاست حفظ حریم خصوصی